What we can do

Assemblies adapted according to the client’s requirements

Product-specific assembly process

Our services do not end with injection moulding and surface finishing but extend far beyond these activities. We offer assembly assistance as one of the few plastic electrolating plants. Our goal is to process each project individually and efficiently throughout the production chain. Together with you, we plan customer-specific assembly concepts for several products and for smaller assembly groups. These include welding, gluing and assembly of individual components.

galvanoplast kariera grid 01
galvanoplast bohemia montaze new 1
galvanoplast bohemia montaze new 2
galvanoplast bohemia vstrikove liti 07

Průběh montáže specifické dle výrobku

Naše služby nekončí vstřikovým litím a zušlechtěním povrchů, ale sahají daleko za rámec těchto činností. Jako jedna z mála galvanizoven plastů vám navíc nabízíme pomoc při montáži. Naším cílem je individuálně a efektivně zpracovávat každý projekt v celém výrobním řetězci. Společně s vámi plánujeme koncepce montáže podle přání zákazníka pro několik produktů a také pro menší montážní skupiny. Jde např. o svařování, lepení a sestavování jednotlivých komponentů.

Contact us

Are you looking for a top-class supplier?

Our customers rely on the uncompromising quality of the delivered products and proactive customer service